Blogy

Tieto postupy vás naučia účinne zvládať stres

12. decembra 2022
Autor článku & Member of Headformers
bool(false)

Stres je neoddeliteľnou súčasťou našich životov, aj preto sa stresu v laickej a vedeckej literatúre venuje veľa pozornosti. Poďme si bližšie priblížiť samotný pojem stres, jeho dopad na športový výkon a to, ako môžeme predísť alebo zmierniť stres pred samotným športovým výkonom.

Stres je individuálna reakcia organizmu na pôsobiaci stresor.  Stres môžeme označiť ako všetko, čo nás núti prispôsobovať sa novým udalostiam, podnetom či situáciám. Častokrát ide o rôzne neočakávané komplikácie, problémy, či sklamania zo zápasov. Stresor je teda podnet, ktorý pôsobí na človeka negatívne, a tým mu spôsobuje stres. 

Stres však nemusí byť nutne len negatívnym zážitkom. Existuje aj pozitívny stres (eustres = pozitívna záťaž). Sú ním zážitky, pozitívne životné situácie, radosť z výhry, nabudenie pred dôležitým výkonom. Ten nás aktivizuje a pomáha nám k lepším výkonom.

Problematický je takzvaný negatívny stres (distres = nadmerná záťaž), pretože spôsobuje všetky nepríjemné a neželané zážitky, ktorým sa každý človek snaží vyhnúť. Správne zvládanie takéhoto stresu môže mať veľmi významný dopad na výkonnosť samotného športovca.

Vo všeobecnosti je športové prostredie stresujúce a vytvára širokú paletu intenzívnych emócií, ktoré v bežnom živote nezažijeme. Športovci sú vysoko motivovaní uspieť a dosahovať čo najlepšie výsledky, avšak úspech nie je zaručený. Prežívané emócie športovcov sa môžu prejaviť pozitívne od radosti z víťazstva až po tie negatívne, ako je smútok, frustrácia, či skľúčenosť z prehry. 

Čo by ste mali robiť, aby ste stres dokázali zvládať a vytvorili si menej stresujúce prostredie?

Cieľom efektívneho zvládania stresu je rovnováha. Športovec by sa mal naučiť správne zvládať svoje emócie a využívať stratégie zvládania stresu. Avšak na to, aby sa to mohol naučiť, je nevyhnutné identifikovať stratégie, ktoré bude pri strese dôsledne používať. Vedieť a uvedomiť si to, ako vyzerá stres, je veľmi dôležité na to, aby športovec vedel, kedy treba zvoľniť, aby to neviedlo k dlhodobému chronickému stresu a vyhoreniu. 

Stratégie zvládania stresu sa vzťahujú na konkrétne správanie človeka, ktoré sa pomerne často opakuje, spôsobuje rozdiely medzi ľuďmi pri ich konfrontácii so stresormi.

Existujú 2 hlavné stratégie zvládania stresu:

Stratégie zamerané na problém

Športovci, ktorí sa zameriavajú na problém, skúšajú nájsť spôsob, ako danú situáciu vyriešiť, zmeniť alebo v blízkej budúcnosti sa jej vyhnúť správnou technikou.

Stratégie zamerané na emócie

Športovci, ktorí využívajú stratégiu zameranú na emócie, sa snažia zmierniť emócie, ktoré sú spojené so stresovou situáciou, aj keď v danom okamihu žiadna zmena nemusí nastať.

Zvládanie stresu, emócií a konkrétnych situácií je pomocou techník možné na osobnej úrovni. Tréneri môžu mieru stresu minimalizovať vytváraním príjemného prostredia, ktoré je charakterizované tvrdou prácou, ale aj vyváženou podporou, jasnými očakávaniami, cieľmi, mentálnou prípravou a v neposlednom rade aj dobrou komunikáciou.

Šport je často do veľkej miery stresujúci, ale nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Poznanie príznakov a symptómov, využívanie správnych zručností zvládania stresu môže významne pomôcť každému športovcovi. Je však dôležité pracovať na tom dlhodobo a cielene. 

Autor článku: Natália Vajdová

Zdroj:

https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1080/10413200903222921 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224540009600483

https://www.firstbeat.com/en/blog/3-types-of-psychological-stress-affecting-athletes-in-season/

https://www.researchgate.net/publication/232982313_Coping_with_stressors_in_elite_sport_A_coach_perspective

Napíšte nám

a dosiahnime
vaše ciele


  Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov

  Individuálne programy
  Športovec
  ZákladnýPolročnýCeloročný
  Tréner
  ZákladnýPolročnýCeloročný
  Programy pre tímy
  Operatívna podporaDlhodobý rozvoj
  Programy pre kluby a zväzy
  Čiastkový rozvojKomplexný rozvoj
  Úvodná konzultácia zdarma
  Naplánujte si
  úvodnú konzultáciu
  zdarmaNaplánovať