Projekty

Case Study: Spolupráca s futbalovým klubom FC Petržalka

28. júna 2024
Lukáš ŠtecákAutor článku & Member of Headformers
bool(false)

1. Počiatočný stav

FC Petržalka čelila pred začiatkom našej spolupráce značným výzvam. Počas posledných šiestich rokov sa mužstvo nikdy neumiestnilo v lige vyššie ako na 8. mieste a v mužstve bola vysoká fluktuácia trénerov, pričom počas tohto obdobia bolo vymenovaných viac ako 15 hlavných trénerov. Klub trpel nestabilitou, skôr reaktívnym ako proaktívnym riadením, neustálymi zmenami a nejasnou kultúrou, víziou a cieľmi.

2. Prvé kroky: Zoznámenie sa s tímom

Na riešenie týchto problémov bola prvým krokom hĺbková analýza tímu, ktorá zahŕňala:

 • Individuálne rozhovory: Individuálne rozhovory s hráčmi s cieľom pochopiť ich perspektívy a obavy.
 • Analýza správania: Pozorovanie správania hráčov na ihrisku a počas prípravných zápasov.
 • Mentálna diagnostika: Využitie Balance Managementu na posúdenie mentálnych vlastností.


Táto analýza odhalila nasledujúce kľúčové problémy:

 1. Nevyužitý potenciál: Hráči s vysokým potenciálom nepodávali plný výkon.

 2. Problémy s komunikáciou: Rozhovory boli zamerané skôr na sťažnosti ako na riešenia, pričom viaceré komunikačné kanály diskutovali o tých istých problémoch a často sa zameriavali skôr na obviňovanie ako na riešenie konfliktov.
 3. Nízke sebavedomie: Tím kolektívne vykazoval nízke sebavedomie.
 4. Skupinový charakter: Tím bol roztrieštený do piatich rôznych skupín.

 5. Nedostatok vedenia: Žiadny hráč neprejavil vodcovstvo na ihrisku ani mimo neho.

 

3. Fáza formovania: Reagovanie na výzvy

Vo fáze formovania sme riešili identifikované výzvy:

 • Definovanie kultúry, hodnôt a cieľov: Spolu s hráčmi a hlavným trénerom sme stanovili hodnoty tímu a výkonnostné ciele.

 • Maximalizácia potenciálu hráčov: Úzka spolupráca s hlavným trénerom Michalom Kurucom, ktorý mal jasnú víziu herného štýlu tímu a stanovil nediskutovateľné štandardy výkonu a správania.
 • Riešenie vodcovstva a zoskupovania: Na základe mentálnych profilov, futbalovej kvality a seniority bol vytvorený tím lídrov. Tento tím zahŕňal členov z každej skupiny, aby sa podporilo spojenie na ihrisku aj mimo neho. Takisto sme miešali rôznych ľudí v rôznych cvičeniach vrátane futbalových cvičení a workshopov zameraných na mentálne nastavenie a tímového ducha.
 • Zlepšenie sebaúcty: K tomuto cieľu sme pristupovali ako k dlhodobému cieľu. Spolu s trénermi sme vypracovali plán na zvýšenie individuálneho sebavedomia, čo by následne zvýšilo celkové sebavedomie tímu. To zahŕňalo individuálne rozhovory s hráčmi, individuálny prístup trénera ku kľúčovým hráčom a vytvorenie prostredia, v ktorom sa hráči mohli sústrediť na výkon bez toho, aby ich hru ovplyvňovali osobné a rodinné problémy.


Počas tejto fázy sme proaktívne komunikovali s vedením klubu, že účinky týchto zmien sa prejavia v zlepšení výkonnosti, nie nevyhnutne v okamžitých výsledkoch. Pomocou údajov Wyscout a GPS sme prepojili mentálne vlastnosti s konkrétnym správaním na ihrisku.9b4ba7577745543e14f1cbec7d3b4229c1f9cb4c

4. Štádium búrky: Vyrovnávanie sa s tlakom na výsledky

Keď sme prešli do štádia búrky, trénerský tím začal vyžadovať vyššie výkony, čo viedlo k zvýšenému počtu sťažností a výhovoriek hráčov. Zistili sme, že približne 10 % hráčov nedokáže splniť inkluzívne minimálne požiadavky kvôli nedostatočným technickým, taktickým zručnostiam, chápaniu hry a ochote dodržiavať tímové hodnoty. Títo hráči boli poslaní na hosťovanie alebo vylúčení zo základného tímu.

Vedenie tímu zohrávalo kľúčovú úlohu pri udržiavaní dodržiavania tímových hodnôt a noriem kvality. Napriek náročnému začiatku, keď sme z piatich predsezónnych a prvých troch sezónnych zápasov dosiahli 2 víťazstvá, 2 remízy a 5 prehier, sme zdôraznili, že je dôležité sústrediť sa skôr na zlepšovanie výkonnosti ako na okamžité výsledky. Údaje o výkonnosti naznačili želané zlepšenie, čo potvrdilo náš prístup.

Záver prvej časti

Na začiatku spolupráce s FC Petržalka išlo o riešenie hlboko zakorenených problémov v tíme, vytvorenie jasnej kultúry a hodnôt a zlepšenie komunikácie a sebavedomia. Štruktúrovaný prístup vo fáze formovania a búrania položil základy dlhodobého úspechu so zameraním na zlepšovanie výkonnosti a postupné dosahovanie lepších výsledkov.  

 

Ako sa skončila sezóna?

Bol tento základ dostatočný pre úspech? 

Zistite to v nasledujúcej časti.

Napíšte nám

a dosiahnime
vaše ciele


Individuálne programy
Športovec
ZákladnýPolročnýCeloročný
Tréner
ZákladnýPolročnýCeloročný
Programy pre tímy
Operatívna podporaDlhodobý rozvoj
Programy pre kluby a zväzy
Čiastkový rozvojKomplexný rozvoj
Úvodná konzultácia zdarma
AI mentor Luka Konzultuj zdarma