Blogy

Ktorý vek je kľúčový pre rozvoj sebavedomia?

24. apríla 2022
Autor článku & Member of Headformers
Headformers - Ktorý vek je kľúčový pre rozvoj sebavedomia a kedy môžeme začať hovoriť o tíme_
NULL

Vekové špecifiká v športe

Jedným z najdôležitejších faktorov pri rozvoji mládeže je ich vek. Pre kohokoľvek, kto pracuje s deťmi je kľúčové vedieť, čím si dieťa v danom veku momentálne prechádza, čo sa deje v jeho vnútornom svete, čo prežíva, na čo je citlivé a aké psychologické charakteristiky sa v danom období vyvíjajú.

 

Kde sú napríklad zárodky tak často spomínaného sebavedomia či schopnosti zvládať tlak? A ako pomôcť ich stabilne rozvinúť? Kedy pre deti začína byť podstatné byť súčasťou tímu a prečo?

 

V tomto článku poskytujeme stručný opis vývojových období aj citlivých období na vývoj jednotlivých mentálnych zručností, s napojením na aplikáciu v športe.

 

0-8 rokov

V  období 0-8 rokov sa vytvára základný rámec osobnosti človeka. Najväčší vplyv na vývoj dieťaťa a teda jeho základnej osobnostnej štruktúry má primárne rodina. Vytvárajú a upevňujú sa základy toho ako je človek sebavedomý, ako dokáže zvládnuť stresové situácie či to, ako vytrvalo a intenzívne sa dokáže o niečo usilovať, resp. „pobiť sa o niečo“. V prípade, že deti v tomto období nedostanú dostatočne kvalitnú výchovu, v ďalších obdobiach je možné tieto vlastnosti rozvíjať len do určitej miery, nie ich vybudovať od pevných základov. Pre kvalitný rozvoj športovca je preto kľúčová spolupráca s rodičmi.

 

9-11 rokov

V tomto období stále prevláda egocentrické vnímanie sveta. Preto je dôležité si uvedomiť, že športovci v tímovom športe nedokážu vnímať tím či tímový výsledok a ich motivácia bude prirodzene mierená na seba – kľučkovanie, „sebčenie“, atď. Na rozvoj dieťaťa začínajú mať väčší vplyv aj iné autority – učitelia či tréneri.  Je vhodné so športovcami komunikovať individuálne, prehovárať k nim v 2. osobe jednotného čísla – hovoriť na nich ako „ty“, nie „my/vy“.

 

12-13 rokov

Pre tento vek je typický rastúci vplyv rovesníkov. Deti v 12-13 rokoch začínajú vnímať tím a skupinu okolo seba. Prebúdza sa potreba mať vplyv na fungovanie skupiny (tímu), hľadajú si v kolektíve (trieda, tím, skupina kamarátov…) svoju rolu, porovnávajú sa a potrebujú cítiť prínos do skupiny. Preto je v tomto veku vhodné začať podporovať deti v rolách, do ktorých sa prirodzene stavajú, chváliť ich za prínos do kolektívu či začať hodnotiť tímový výkon.

 

14-16 rokov

Na adolescentov vo veku 14-16 rokov majú rovesníci a atmosféra v skupine značný vplyv. Postupne sa učia mať spoločný cieľ, byť jednotný či samostatne sa riadiť. Okolo 14. roku života si začínajú budovať svoj vlastný názor na svet tým, že svet okolo seba často nekonštruktívne kritizujú. Protestujú a apriori nesúhlasia s názorom autorít. Je to prirodzený proces budovania vlastnej identity, hodnôt a názorov. Učia sa ísť svojou cestou, odtrhávajú sa od ambícií rodičov. Učia sa nadväzovať vzťahy a je pre nich veľmi dôležité, aby autority rešpektovali ich názor a individualitu.

Neskoršie v tomto období začínajú byť schopní nielen kritizovať, ale tiež racionálne odargumentovať svoj názor, prechádzajú do obdobia tzv. „konštruktívnej kritiky“.

 

Z biologického hľadiska je obdobie špecifické biologickou akceleráciou, ktorú často sprevádza emočná nestabilita a teda i možná nestabilita výkonov. V sociálnej oblasti adolescenti v tomto veku začínajú nadväzovať prvé ľúbostné vzťahy.  Taktiež je to obdobie experimentovania (alkohol, diskotéky, automaty, drogy, neskoré chodenie spať), čo dokáže narušiť životosprávu reprezentanta. Často však ešte talent stačí na to, aby boli úspešní.

 

Talentovaní športovci sa často prvýkrát stretávajú s reprezentáciou a medzinárodnou úrovňou, čo zvyšuje ich status v klube a sociálnom prostredí a v istých prípadoch sú prvýkrát oslovení agentmi. Tieto skutočnosti môžu ovplyvniť sebareflexiu športovca a prístup v klube.

 

 

17-19 rokov

Adolescenti v tomto veku si upevňujú svoje názory a pohľad na svet. Svet už len nekritizujú, ale snažia sa konštruktívne komunikovať s okolím a autoritami. Tím a tímová atmosféra má na nich vysoký vplyv. Pokiaľ sú k tomu vedení v nižších kategóriách, sú schopní samostatne si riadiť tímovú dynamiku. Učia sa automaticky používať to, čo sa doteraz naučili.

 

Toto obdobie je typické prechodom mladých športovcov do seniorských kategórií, prípadne prestupom do zahraničia, čím sa opäť zvyšuje ich sociálny status a môže to ovplyvniť jeho sebareflexiu. Talentovaní športovci môžu prvýkrát pociťovať, že im talent prestáva stačiť na úspech. Sú vystavení tlaku na výsledky a na presadenie sa, čo sa učia zvládať.

 

Každé obdobie má svoje špecifiká a pre zdravý psychologický vývoj je nutné ich rešpektovať. Zároveň je dôležité dodať, že popri vekovým špecifikám je podstatné brať do úvahy aj individuálnu osobnosť každého dieťaťa či dospievajúceho. My, dospelí, sme zodpovední za to, aby sme si našli cestu k dieťaťu, spoznali ho a rešpektovali jeho potreby. Len tak z nich vyrastú sebaistí, odolní a rešpektujúci dospelí ľudia.

Napíšte nám

a dosiahnime
vaše ciele


  Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov

  Individuálne programy
  Športovec
  ZákladnýPolročnýCeloročný
  Tréner
  ZákladnýPolročnýCeloročný
  Programy pre tímy
  Operatívna podporaDlhodobý rozvoj
  Programy pre kluby a zväzy
  Čiastkový rozvojKomplexný rozvoj
  Úvodná konzultácia zdarma
  Naplánujte si
  úvodnú konzultáciu
  zdarmaNaplánovať