Blogy

Ako sa buduje tím, v ktorom by chcel byť každý?

22. marca 2022
Karin VravkováAutor článku & Member of Headformers
Headformers - Ako sa buduje tím, v ktorom by každý chcel byť
NULL

Budovanie tímu trvá určitú dobu a nedá sa urobiť na počkanie.

Mnohokrát sme dostali požiadavku, aby sme v tíme prebudili „team spirit“ alebo vybudovali úspešný tím. No čo to vlastne znamená?

Často sa držíme základných postupov, ktorými s tímom musíme prejsť a dnes do nich môžete nahliadnuť aj vy. Možno ste sa už stretli s pojmami ako Forming, Storming, Norming and Performing. Predstavíme vám situácie, ktoré sú ukážkou budovania tímu so športovými psychológmi Headformers.

Prvá fáza budovania tímu je Forming

Väčšinou sú hráči veľmi nadšení a zvedaví na to, čo ich čaká. Majú veľa energie a chcú sa ukázať v čo najlepšom svetle, aby sa do tímu dostali. Pýtajú sa veľa otázok, snažia sa zaujať trénera a pomôcť svojím výkonom celkovému úspechu. Kľúčová úloha je nastaviť s tímom víziu, smerovanie a spoločný cieľ. Každý bude vedieť,  čo chce tím dosiahnuť a aká cesta ho čaká.

Druhá fáza sa nazýva Storming

Mnohí hráči sa práve cítia byť frustrovaní, že procesy alebo napĺňanie cieľov v tíme nefunguje a realita je iná ako očakávali. Túto frustráciu je potrebné využiť na redefinovanie svojich cieľov a na ich rozdelenie na menšie a dosiahnuteľnejšie oblasti. V takomto momente sa v tíme rozdeľujú roly a hráči si stanovujú zodpovednosti k dosiahnutiu cieľov.

Pokračujeme do fázy s názvom Norming

Hráči začínajú pociťovať spokojnosť, začínajú sa cítiť ako súčasť tímu. Cítia sa dobre medzi spoluhráčmi, začínajú byť k sebe úprimní a rozdielnosť každého hráča vnímajú ako pozitívum pre silu celého tímu. Väčšinou sa v tíme objavuje viac humoru a hráči si medzi sebou začínajú vymýšľať prezývky. V tomto období sa zvýši produktivita jednotlivcov aj celého tímu a začnú sa podporovať tímové procesy.

Poslednou fázou budovania tímu je Performing

Hráči sú veľmi spokojní s tímovým progresom. Zdieľajú v tíme aj svoje osobné veci, poznajú slabé aj silné stránky svojich spoluhráčov. Cítia sa byť pevne spojení s tímom a ich spoločným cieľom. Tím je sebavedomý, rieši problémy za jazdy, blížia sa k dosiahnutiu svojich vytýčených cieľov. V tomto štádiu je potrebné pokračovať v prehĺbení schopností a zručností tímu a posúvať ich stále vpred.

Ako ukočírovať
novú energiu
jednotlivca

Pokiaľ sa v tíme pravidelne menia hráči alebo podmienky, je potrebné, aby tím vždy „zaučil“ nového člena do pravidiel tímu. Hráči by ho mali vtiahnuť medzi seba a ukočírovať novú energiu jednotlivca do želaného tímového pôsobenia. Vtedy je reálne, aby tím zostal v štádiu Performing a nevracal sa nanovo do predchádzajúcich fáz.

Hráči by mali odchádzať s tým, čo im to dalo a čo si odnášajú do budúcnosti

Niekedy sa stane, že tím sa ocitne na konci svojho cieľa alebo dôjde k zásadným zmenám tímu. Môže to prinášať smútok, že niečo tak silné končí, alebo práve naopak, hráči môžu byť plní energie z úspešného dosiahnutia cieľa. Nie je dôležité, ktorá situácia sa deje, ale je potrebné, aby z tímu ľudia odchádzali s „uzavretými vecami“. Všetku prácu, napríklad celosezónnu, je dobré vyhodnotiť. Hráči by mali odchádzať s tým, čo im to dalo a čo si odnášajú do budúcnosti. My z Headformers odporúčame urobiť oslavu úspechu alebo ukončenia spoločnej práce a tým sa posunúť vpred.

Napíšte nám

a dosiahnime
vaše ciele


  Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov

  Individuálne programy
  Športovec
  ZákladnýPolročnýCeloročný
  Tréner
  ZákladnýPolročnýCeloročný
  Programy pre tímy
  Operatívna podporaDlhodobý rozvoj
  Programy pre kluby a zväzy
  Čiastkový rozvojKomplexný rozvoj
  Úvodná konzultácia zdarma
  Naplánujte si
  úvodnú konzultáciu
  zdarmaNaplánovať