Programy

pre každého

Prinášame vám programy služieb mentálnej prípravy pre športovcov. Nastavia vám víťaznú myseľ a pomôžu vám dosiahnuť čo najlepší športový výkon. Programy našich služieb sú našité na potreby jednotlivcov aj celých tímov.

Prinášame vám programy služieb mentálnej prípravy pre športovcov. Nastavia vám víťaznú myseľ a pomôžu vám dosiahnuť čo najlepší športový výkon. Programy našich služieb sú našité na potreby jednotlivcov aj celých tímov.

Individuálne programy
ŠportovecTrénerRodičManažér
ZákladnýMind Tweak
Pre koho je tento program vhodný
 • potrebujete zvládnuť dôležitú časť sezóny
 • nezažili ste mentálnu prípravu a chcete urobiť prvý krok ku zmene
 • nie ste si istí, v čom je problém, ale viete, že niečo nie je v poriadku
Efekty
 • príprava na konkrétne podujatie/zápas/výkon
 • efektívne mentálne stratégie na lepšie zvládanie situácií
 • identifikácia príčin problému
Program
obsahuje

1x diagnostika
+ stanovenie cieľov
4x rozvojová konzultácia

Vybrať
PolročnýMind Switch
Pre koho je tento program vhodný
 • potrebujete nastaviť myseľ na väčšiu zmenu
 • chcete naštartovať procesy zmeny v psychike či riešiť ťažší problém
 • pri návrate zo zranenia, prestupe, riešení osobných záležitostí, kolísavých výkonoch, silnom tlaku, strate radosti či motivácie
Efekty
 • predvýkonová mentálna príprava,
 • stabilnejšie výkony
 • skvalitnenie reakcie na nepriaznivé situácie vo výkone
 • lepšia výkonnosť pod tlakom
Program
obsahuje

2x diagnostika
+ stanovenie cieľov
8x rozvojová konzultácia

Vybrať
CeloročnýMind Pro
Pre koho je tento program vhodný
 • chcete komplexne a stabilne zmeniť svoj mindset a stať sa „profíkom“ v hlave
 • stať sa stabilnými, sebavedomými, odolnými športovcami a ľuďmi
 • chcete, aby sa mentálna príprava stala bežnou súčasťou vášho rozvoja
Efekty
 • stabilné zvýšenie sebavedomia
 • vyššia psychická odolnosť
 • kvalitnejšia motivácia a angažovanosť
 • lepšie zvládnutie tlaku
 • stabilné výkony
 • nadobudnutie rovnováhy medzi osobným životom a športom
 • možná spolupráca aj s trénerom športovca
Program
obsahuje

3x diagnostika
+ stanovenie cieľov
15x rozvojová konzultácia

Vybrať
ZákladnýCoach Impact
Pre koho je tento program vhodný
 • potrebujete podporu pri príprave na podujatie
 • potrebujete pomoc pri riešení akútneho problému
 • chcete skvalitniť základné líderské zručnosti pre prácu s mentalitou športovcov a tímu
Efekty
 • nastavenie mentality športovcov a tímu pred a počas dôležitej časti sezóny/podujatia
 • základné líderské stratégie pri práci so športovcami a tímom
 • podpora pri riešení konkrétnej situácie
Program
obsahuje

1x diagnostika
+ stanovenie cieľov
4x rozvojová konzultácia

Vybrať
PolročnýCoach Rise
Pre koho je tento program vhodný
 • chcete si stabilne zlepšiť konkrétnu zručnosť pri práci so športovcami alebo tímom
 • nie ste si istí ako zmeniť mindset svojich športovcov (napr. pri kolísavej výkonnosti)
 • potrebujete pomôcť s nastavením procesov pri zmene prostredia (obmena kádra, nový tím, začiatok sezóny)
Efekty
 • nastavenie a implementácia spoločnej vízie a základných hodnôt
 • lepšia predvýkonová psychická príprava športovcov a tímu
 • efektívnejšia komunikácia so športovcami a tímom
 • naštartovanie zmien v tímovej dynamike
 • zvýšené porozumenie o vplyve a vývoji psychiky v športe
Program
obsahuje

2x diagnostika
+ stanovenie cieľov
8x rozvojová konzultácia

Vybrať
CeloročnýCoach Leader
Pre koho je tento program vhodný
 • stať sa stabilným a odolným lídrom
 • chcete zlepšiť váš work-life balance
 • byť schopní komplexne pracovať s mentalitou svojich športovcov či celého tímu
 • chcete, aby sa mentálna príprava stala bežnou súčasťou vášho rozvoja
Efekty
 • komplexný rozvoj líderských a komunikačných schopností
 • schopnosť pracovať s tímovou dynamikou
 • skvalitnenie schopnosti zvládať tlak a emócie
 • rovnováha v osobnom a pracovnom živote
 • reakcie na úspech či neúspech tímu a športovcov
Program
obsahuje

3x diagnostika
+ stanovenie cieľov
15x rozvojová konzultácia

Vybrať
ZákladnýParent Impact
Pre koho je tento program vhodný
 • potrebujete čo najrýchlejšie pomôcť svojmu dieťaťu pri dôležitej športovej udalosti
 • nie ste si istí, v čom je problém, ale viete, že niečo nie je v poriadku
 • chcete zistiť, o čom je mentálna príprava pre rodiča
Efekty
 • podpora pri riešení akútneho problému,
 • efektívne stratégie na lepšie zvládnutie aktuálnej situácie
 • príprava dieťaťa na konkrétne podujatie/zápas/výkon v krátkom čase
 • oboznámenie sa s mentálnou prípravou – základné rozvojové techniky
Program
obsahuje

1x diagnostika
+ stanovenie cieľov
4x rozvojová konzultácia

Vybrať
PolročnýParent Rise
Pre koho je tento program vhodný
 • chcete pomôcť svojmu dieťaťu zvládnuť ťažšie športové/životné obdobie
 • potrebujete stabilizovať psychiku svojho dieťaťa v období zmeny (zmena školy/tímu, nový tréner, nové hobby)
 • chcete zistiť dôležité spôsoby pri výchove sebavedomého a odolného športovca
Efekty
 • spevnenie sebaistoty a odolnosti dieťaťa
 • zlepšenie komunikácie s dieťaťom
 • kvalitnejšie porozumenie vývojovým špecifikám dieťaťa
 • efektívne rozvojové stratégie pre osobnostný rast dieťaťa
Program
obsahuje

2x diagnostika
+ stanovenie cieľov
8x rozvojová konzultácia

Vybrať
CeloročnýMindful Parent
Pre koho je tento program vhodný
 • chcete vychovať svoje dieťa ako sebavedomého a vyrovnaného človeka
 • chcete vytvoriť svojmu dieťaťu optimálne prostredie pre rast
 • chcete, aby vaše dieťa malo radosť zo športu aj života 🙂
Efekty
 • rozvoj sebavedomia dieťaťa
 • nenásilná  komunikácia s dieťaťom – konštruktívne riešenie situácií
 • vedomé rodičovstvo
 • tipy a triky ako reagovať na úspech a neúspech tak, aby to dieťa zdravo rozvíjalo
 • rovnováha medzi športom, školou a osobným životom
 • práca s motiváciou a ambíciami dieťaťa
Program
obsahuje

3x diagnostika
+ stanovenie cieľov
15x rozvojová konzultácia

Vybrať
ExecutiveCoaching
Pre koho je tento program vhodný
 • manažérov športových klubov a zväzov
 • chcete zlepšiť svoje manažérske a líderské schopnosti
 • chcete zlepšiť fungovanie organizácie/tímu
Efekty
 • riadený rozvoj kľúčových zamestnancov / športovcov ako prostriedok odmeňovania a ich udržania v organizácii
 • ako zvládať neustále zmeny vo svete športu
 • ako vytvárať kultúru rastu a úspechu
 • zvládanie stresu, konfliktov a krízy
 • nastavenie efektívnej a otvorenej komunikácie
 • ako zrýchliť osobný rozvoj jednotlivcov s vysokým potenciálom
 • ako pôsobiť na vedúcich pracovníkov jednotlivých oddelení, aby boli samostatní a zodpovední
Program
obsahuje

Obsah a dĺžka bude
nastavená na základe
diskusie s klientom

Vybrať
Programy pre tímy
Operatívna podporaTeam Impact
Pre koho je tento program vhodný
 • chcete dosiahnuť viac, ako hovoria vaše papierové predpoklady
 • potrebujete krátkodobé nastavenie tímu na výkon a dosiahnutie cieľa
 • potrebujete nastaviť mentalitu tímu pred a počas dôležitej časti sezóny/podujatím
Efekty
 • zvýšená mentálna pripravenosť tímu na a počas konkrétneho podujatia/zápasu
 • stanovenie spoločného krátkodobého cieľa a úloh
 • podpora pre realizačný tím v komunikácii a príprave tímu na konkrétne podujatie
 • optimalizácia motivácie smerom ku konkrétnej udalosti
Program
obsahuje

Podľa potreby
od jednorazového workshopu
až po 2 mesačnú podporu

Vybrať
Dlhodobý rozvojTeam Supreme
Pre koho je tento program vhodný
 • chcete zvýšiť súdržnosť tímu a angažovanosť hráčov pre spoločný cieľ
 • chcete zlepšiť mentalitu tímu aj individuálnych hráčov pre lepší výkon
 • kvalitné individuality neviete v tíme preniesť do tímovej hry
Efekty
 • stanovenie jasnej identity tímu a spoločného cieľa
 • prepojenie individuálnych ambícií, motivácie hráčov a tímového cieľa
 • optimalizácia sebavedomia tímu
 • skvalitnenie reakcie tímu na nepriaznivý vývoj hry
 • nastavenie stabilnej víťaznej mentality
 • skvalitnenie schopnosti hráčov otvorene komunikovať a riadiť sa
 • zvýšenie energie a angažovanosti tímu
Program
obsahuje

Podľa potreby od
3 mesačnej spolupráce
až po celosezónnu prípravu

Vybrať
Programy pre kluby a zväzy
Čiastkový rozvojClub Impact
Pre koho je tento program vhodný
 • chcete začleniť mentálnu prípravu do vybratých skupín v rámci klubu/zväzu
 • chcete zlepšiť spoluprácu segmentov v klube
 • chcete mať efektívnejší skauting
Efekty
 • individuálny rozvoj mentálnych zručností vybraných športovcov
 • príprava tímu a športovcov na konkrétne podujatie (pozrite – Team Impact)
 • prednášky a workshopy pre športovcov, tímy, trénerov a manažment
 • analýza mentálnych zručností jednotlivcov a tímov (skupín)
 • podpora pri skautingu prostredníctvom mentálnej diagnostiky športovcov/trénerov
 • podpora pre manažment
Program
obsahuje

Obsah a dĺžka bude
nastavená na základe
diskusie s klientom

Vybrať
Komplexný rozvojComplete Club Mind
Pre koho je tento program vhodný
 • chcete nastaviť jednotnú koncepciu mentálnej prípravy športovcov od prípravky až po A tím
 • chcete priniesť klubu dlhodobé a stabilné zlepšenie mentality športovcov aj bez našej priamej prítomnosti v budúcnosti
Efekty
 • komplexná mentálna príprava, ktorá zahŕňa spoluprácu s manažmentom, rozvoj trénerov, tímov aj jednotlivcov
 • analýza prostredia prostredníctvom diagnostického softwéru
 • nastavenie vízie, hodnôt a kultúry rastu
 • prepojenie jednotlivých segmentov pre naplnenie vízie
 • riadený rozvoj kľúčových zamestnancov
 • nastavenie mentálneho rozvoja športovcov podľa vekových špecifík
 • praktický rozvoj trénerov (individuálne/skupinovo)
 • spolupráca klub-hráč-rodič
 • podpora pri skautingu prostredníctvom mentálnej diagnostiky športovcov/trénerov
Program
obsahuje

Obsah a dĺžka bude
nastavená na základe
diskusie s klientom

Vybrať

Napíšte nám

a dosiahnime
vaše ciele


  Bližšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov

  Individuálne programy
  Športovec
  ZákladnýPolročnýCeloročný
  Tréner
  ZákladnýPolročnýCeloročný
  Rodič
  ZákladnýPolročnýCeloročný
  Manažér
  Executive
  Programy pre tímy
  Operatívna podporaDlhodobý rozvoj
  Programy pre kluby a zväzy
  Čiastkový rozvojKomplexný rozvoj
  Úvodná konzultácia zdarma
  Naplánujte si
  úvodnú konzultáciu
  zdarmaNaplánovať