Programs

for everybody

We offer mental preparation service programs for athletes. Our programs will set you up with a winning mindset and help you achieve your best athletic performance. Our service programs are tailored to meet the needs of individuals and entire teams.

We offer mental preparation service programs for athletes. Our programs will set you up with a winning mindset and help you achieve your best athletic performance. Our service programs are tailored to meet the needs of individuals and entire teams.

Individual programs
AthleteCoachParentManager
BasicMind Tweak
Who is this program suitable for
 • need to handle an important part of the season
 • worked on mental preparation before and want to take the first step towards change
 • are not sure what the problem is but you know that something is wrong
Effects
 • príprava na konkrétne podujatie/zápas/výkon
 • efektívne mentálne stratégie na lepšie zvládanie situácií
 • identifikácia príčin problému
Contain of program

1x diagnostics
1x results consultation
4x development consultation

Select
6 monthsMind Switch
Who is this program suitable for
 • need to set your mind to a bigger change
 • want to kick-start change processes in your mindset or to solve a difficult problem
 • are going through a comeback after an injury, a transfer, personal issues, fluctuating performance, intense pressure, loss of joy or motivation
Effects
 • predvýkonová mentálna príprava,
 • stabilnejšie výkony
 • skvalitnenie reakcie na nepriaznivé situácie vo výkone
 • lepšia výkonnosť pod tlakom
Contain of program

2x diagnostics
2x results consultation
10x development consultation

Select
12 monthsMind Pro
Who is this program suitable for
 • want to change your mindset and become a “pro” in your head
 • want to become stable, confident, resilient athlete and person
 • want mental training to become a standard part of your development
Effects
 • stabilné zvýšenie sebavedomia
 • vyššia psychická odolnosť
 • kvalitnejšia motivácia a angažovanosť
 • lepšie zvládnutie tlaku
 • stabilné výkony
 • nadobudnutie rovnováhy medzi osobným životom a športom
 • možná spolupráca aj s trénerom športovca
Contain of program

3x diagnostics
3x results consultation
20x development consultation

Select
BasicCoach Impact
Who is this program suitable for
 • need support in preparing for an event
 • need help with an urgent problem
 • want to improve basic leadership skills to work with the mindset of the athletes and the team
Effects
 • nastavenie mentality športovcov a tímu pred a počas dôležitej časti sezóny/podujatia
 • základné líderské stratégie pri práci so športovcami a tímom
 • podpora pri riešení konkrétnej situácie
Contain of program

1x diagnostics
1x results consultation
4x development consultation

Select
6 monthsCoach Rise
Who is this program suitable for
 • want to steadily improve a specific skill when working with athletes or a team
 • are not sure how to change the mindset of your athletes (e.g. fluctuating performance)
 • need help with setting up processes for a change of environment (change of squad, new team, start of the season)
Effects
 • nastavenie a implementácia spoločnej vízie a základných hodnôt
 • lepšia predvýkonová psychická príprava športovcov a tímu
 • efektívnejšia komunikácia so športovcami a tímom
 • naštartovanie zmien v tímovej dynamike
 • zvýšené porozumenie o vplyve a vývoji psychiky v športe
Contain of program

2x diagnostics
2x results consultation
10x development consultation

Select
12 monthsCoach Leader
Who is this program suitable for
 • become a stable and resilient leader
 • improve your work-life balance
 • be able to work comprehensively with the mentality of your athletes or the whole team
 • make mental training a standard part of your development
Effects
 • komplexný rozvoj líderských a komunikačných schopností
 • schopnosť pracovať s tímovou dynamikou
 • skvalitnenie schopnosti zvládať tlak a emócie
 • rovnováha v osobnom a pracovnom živote
 • reakcie na úspech či neúspech tímu a športovcov
Contain of program

3x diagnostics
3x results consultation
20x development consultation

Select
BasicParent Impact
Who is this program suitable for
 • need to help your child as quickly as possible before an important sports event
 • you’re not sure what the problem is, but you know that something is wrong
 • you want to know what mental preparation means for a parent
Effects
 • podpora pri riešení akútneho problému,
 • efektívne stratégie na lepšie zvládnutie aktuálnej situácie
 • príprava dieťaťa na konkrétne podujatie/zápas/výkon v krátkom čase
 • oboznámenie sa s mentálnou prípravou – základné rozvojové techniky
Contain of program

1x diagnostics
1x results consultation
4x development consultation

Select
6 monthsParent Rise
Who is this program suitable for
 • want to help your child cope with a difficult period in sports/personal life
 • need to stabilise your child's mindset in a period of change (change of school/team, new coach, new hobby)
 • want to know important ways to raise a confident and resilient athlete
Effects
 • spevnenie sebaistoty a odolnosti dieťaťa
 • zlepšenie komunikácie s dieťaťom
 • kvalitnejšie porozumenie vývojovým špecifikám dieťaťa
 • efektívne rozvojové stratégie pre osobnostný rast dieťaťa
Contain of program

2x diagnostics
2x results consultation
10x development consultation

Select
12 monthsMindful Parent
Who is this program suitable for
 • want to raise your child as a self-confident and balanced person
 • want to create an optimal environment for your child to grow
 • want your child to enjoy sport and life 🙂
Effects
 • rozvoj sebavedomia dieťaťa
 • nenásilná  komunikácia s dieťaťom – konštruktívne riešenie situácií
 • vedomé rodičovstvo
 • tipy a triky ako reagovať na úspech a neúspech tak, aby to dieťa zdravo rozvíjalo
 • rovnováha medzi športom, školou a osobným životom
 • práca s motiváciou a ambíciami dieťaťa
Contain of program

3x diagnostics
3x results consultation
20x development consultation

Select
ExecutiveCoaching
Who is this program suitable for
 • a sports club or association manager
 • interested in improving your management and leadership skills
 • interested in improving the functioning of your organization/team
Effects
 • guided development of key employees / athletes as a means of rewarding and retention
 • how to manage constant changes in the world of sport
 • how to create a culture of growth and success
 • managing stress, conflict and crisis
 • setting up an effective and open communication
 • how to accelerate personal development of high-potential individuals
 • how to influence department leaders to be independent and accountable
Contain of program

Obsah a dĺžka bude
nastavená na základe
diskusie s klientom

Select
Programs for teams
Operational supportTeam Impact
Who is this program suitable for
 • want to achieve more than your official evaluations
 • need a short-term team setup to performance and goal achievement
 • need to set the team’s mentality before and during an important part of the season/event
Effects
 • increased mental readiness of the team for and during a specific event/match
 • setting a common short-term goal and tasks
 • support for the implementation team in communication and preparation of the team for a specific event
 • optimising motivation before a specific event
Contain of program

As needed
from a single workshop
to a 2-month support

Select
Long-term developmentTeam Supreme
Who is this program suitable for
 • want to increase team cohesion and player commitment to a common goal
 • want to improve the mentality of the team and individual players for better performance
 • can’t translate the quality of individual team members into team play
Effects
 • establishing a clear team identity and common goal
 • linking individual ambitions, player motivation and the team goal
 • optimising the team’s self-esteem
 • improving the team’s response to negative developments in the game
 • setting a stable winning mentality
 • improving the players’ ability to communicate openly
 • increasing team energy and commitment
Contain of program

As needed
from a 3-month support
to a whole-season preparation

Select
Programs for clubs and associations
Partial developmentClub Impact
Who is this program suitable for
 • want to integrate mental training into selected groups within the club/association
 • want to improve cooperation between segments in the club
 • want to have more effective scouting
Effects
 • individual development of mental skills of selected athletes
 • preparation of the team and athletes for a specific event (see Team Impact)
 • lectures and workshops for athletes, teams, coaches and management
 • analysis of mental skills of individuals and teams (groups)
 • support for scouting through mental diagnostics of athletes/coaches
 • support for management
Contain of program

The content and the length
are agreed based on the
discussion with the client

Select
Comprehensive developmentComplete Club Mind
Who is this program suitable for
 • want to set up a unified concept of mental preparation from the youth to the A team
 • want to achieve long-term and stable improvement of athletes’ mentality even without our direct presence in the future
Effects
 • comprehensive mental preparation which includes cooperation with management, development of coaches, teams and individuals
 • analysis of the environment through diagnostic software
 • setting the vision, values and culture for growth
 • linking different segments to fulfil the vision
 • managed development of key staff
 • adjustment of mental development of athletes according to age specifics
 • practical development of coaches (individual/group)
 • club-player-parent cooperation
 • support for scouting through mental diagnostics of athletes/coaches
Contain of program

The content and the
length are agreed based
on the discussion with the client

Select

Get in touch
and we’ll achieve
your goals together


  [recaptcha]

  Individual programs
  Athlete
  Basic6 months12 months
  Coach
  Basic6 months12 months
  Parent
  Basic6 months12 months
  Manager
  Executive
  Programs for teams
  Operational supportLong-term development
  Programs for clubs and associations
  Partial developmentComprehensive development
  Free initial consultation
  Make a plan
  initial consultation
  for freePlan