Prinášame
športové
taktiky

aj do biznisu

Športové a biznis prostredia toho majú spoločného viac, než sa na prvý pohľad zdá. Motivácia, jednotná vízia a hodnoty, komunikácia a spolupráca či vytrvalosť, kreativita, zodpovednosť a odolnosť. To všetko sú vlastnosti, na ktorých stavajú úspešní športovci a kluby, ale aj firmy.

Niet divu, že toľko úspešných športovcov sa po kariére stalo úspešnými podnikateľmi.

mask-group7-recovered

Športové a biznis prostredia toho majú spoločného viac, než sa na prvý pohľad zdá. Motivácia, jednotná vízia a hodnoty, komunikácia a spolupráca či vytrvalosť, kreativita, zodpovednosť a odolnosť. To všetko sú vlastnosti, na ktorých stavajú úspešní športovci a kluby, ale aj firmy.

Niet divu, že toľko úspešných športovcov sa po kariére stalo úspešnými podnikateľmi.

Pomôžeme vám
efektívne napredovať

Vieme, že pracovné prostredie je veľmi dynamické. Firma, manažment, tímy a zamestnanci sú prepojení a navzájom sa ovplyvňujú. Ak sú prostredie, vzťahy a princípy spolupráce správne nastavené, firma tak zvyšuje svoju šancu...viac na dlhodobý úspech. Naším cieľom je vytvárať zmysluplné a dlhodobé spojenia medzi výkonom zamestnanca, jeho životnou pohodou a prostredím, v ktorom žije.

Pozrieť všetky programy
/ 01

Čo získate

spoluprácou s nami

bben01

Zvýšenie angažovanosti stredného manažmentu

bben02

Štruktúrovaný rozvoj
talentov vašej firmy

bben03

Riadený osobnostný
rozvoj
kľúčových
zamestnancov ako
spôsob ich odmeňovania
a udržania vo firme

bben04

Nastavenie princípov
efektívnej a otvorenej
komunikácie v tímoch
a medzi oddeleniami

bben05

Spoločné tvorenie firemnej
a tímovej vízie, hodnôt a
kultúry na podporu pracovnej
efektivity – kultúra spolupráce
a angažovanosti

bben06

Zvýšenie spolupráce
medzi jednotlivými
oddeleniami vo firme

Zobraziť viacZobraziť menej
/ 02

Programy

Podávame vám programy služieb mentálneho coachingu,
ktoré vám a vašim zamestnancom pomôžu efektívne
napredovať a dostať pracovný výkon do najlepšej formy.
Tieto programy sú stavané pre potreby firiem. Stačí sa len
rozhodnúť, na čo sa chcete zamerať.
Programy pre firmy
Angažovanýstredný manažment
Pre koho je vhodný
 • ak chcete motivovaných a angažovaných zamestnancov
 • ak chcete zvýšiť efektivitu práce vašich zamestnancov
 • ak chcete skvalitniť líderské a komunikačné schopnosti vášho stredného manažmentu
Zameranie
 • identifikovanie motivácií vašich zamestnancov ako prostriedku k zvýšeniu angažovanosti
 • skvalitnenie manažérskych schopností stredného manažmentu na základe ich špecifického osobnostného profiluň
 • nastavenie efektívnej a otvorenej komunikácie v tímoch vedených stredným manažmentom
Program
obsahuje
 • diagnostiku a interpretáciu výsledkov
 • individuálne konzultácie pre stredný manažment
 • skupinové workshopy
 • prepojenie firemných hodnôt s každodennou prácou vašich zamestnancov
Vybrať
Efektívnyhiring
Pre koho je vhodný
 • ak chcete do firmy vybrať človeka presne pre vás
 • ak chcete, aby vám nový zamestnanec
čo najrýchlejšie zapadol do tímu
 • ak chcete, aby váš hiring mal dlhodobú efektivitu
Zameranie
 • identifikácia kľúčových osobnostných charakteristík kandidátov – CA metóda
 • analýzy psychologických požiadaviek
na danú pozíciu
 • odporúčania pre manažment o výbere kandidáta pre vybranú pozíciu
Program
obsahuje
 • diagnostiku kandidátov a interpretáciu výsledkov
 • identifikáciu kľúčových osobnostných atribútov pre danú pozíciu a vašu firmu
 • posúdenie vhodnosti kandidátov

 

Vybrať
Rozvojtalentov
Pre koho je vhodný
 • ak chcete rozvíjať talentovaných zamestnancov
 • ak potrebujete prilákať lepších zamestnancov
 • ak chcete efektívnejšie uplatniť nových talentovaných zamestnancov vo firme
Zameranie
 • rozvoj zodpovednosti a adaptability zamestnancov
 • vytvorenie kultúry rastu a rešpektu vo firme
 • rozvoj angažovanosti a spolupráce v tíme
Program
obsahuje
 • diagnostiku zamestnancov a interpretáciu výsledkov
 • individuálne konzultácie pre zamestnancov
 • odporúčania na rozvoj zamestnancov pre nadriadených
Vybrať
/ 03

Plán prispôsobený
vašej firme

Vašej firme a vašim zamestnancom dokážeme nastaviť
plán šitý na mieru. Vieme, na čom môžeme spolu
stavať, ale aj to, čo potrebujeme okamžite riešiť.A to hneď v prvý deň spolupráce.

  / 04

  Spoluprácou
  k cieľu